velikost textu

Inkluzivní praxe současné školy a mimořádně nadané dítě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inkluzivní praxe současné školy a mimořádně nadané dítě
Název v angličtině:
Inclusive practice of the current school and gifted child
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michal Tačík, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
Id práce:
191253
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Sociální pedagogika (PDS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
základní škola|dítě|nadání|inkluze|vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
primary school|children|talent|inclusion|education
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zaměřuje na žáky s mimořádným nadáním. Cílem mé práce je na základě případových studií ukázat specifika inkluzivních opatření využívaných na podporu mimořádně nadaných dětí v základním vzdělávání. Důležitou částí jsou informace získané rozhovory s žákem, rodinou žáka a učitelem žáka. Výsledkem této práce jsou možnosti, jak pracovat s žáky s mimořádným nadáním a jak jim pomoci. Zároveň má tato práce sloužit jako zamyšlení se nad současným stavem vzdělávání dětí s nadáním.
Abstract v angličtině:
Annotation The diploma thesis is focused on highly gifted pupils. The objective of the thesis, which is based on the case studies, is to present the specifics of the inclusive measures used to support gifted pupils in elementary schools. Information from the interviews with pupils, their families and their teachers make an important part. The result of the thesis is to show the possibilities of the work with gifted pupils and the ways to help them. The thesis also should serve as a reflection of how the current state of the gifted pupils education works.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Tačík, DiS. 1.08 MB
Stáhnout Příloha k práci Michal Tačík, DiS. 339 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michal Tačík, DiS. 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michal Tačík, DiS. 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. 308 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 152 kB