velikost textu

Generál prof. JUDr. Bohuslav Ečer

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Generál prof. JUDr. Bohuslav Ečer
Název v angličtině:
General prof. JUDr. Bohuslav Ečer
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Michal Dudáš
Oponenti:
PhDr. Petr Koura, Ph.D.
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Id práce:
191236
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis (RIGO D)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bohuslav Ečer, válečné zločiny, Norimberské procesy, mezinárodní trestní právo, mezinárodní vojenský tribunál, Hermann Göring, Joachim Ribbentrop, Hans Lammers, Kurt Daluege, Wilhelm Keitel, StB, Karl Hermann Frank
Klíčová slova v angličtině:
Bohuslav Ečer, war crimes, Nuremberg trials, International criminal law, International military tribune, Hermann Göring, Joachim Ribbentrop, Hans Lammers, Kurt Daluege, Wilhelm Keitel, StB, Karl Hermann Frank
Abstrakt:
ABSTRAKT Ve své rigorózní práci jsem se zaměřil na českého právníka a teoretika právní vědy Bohuslava Ečera, který se svou pracovitostí a oddaností stal jedním z hlavních ideologů mezinárodního trestního práva. Byl to právě on, kdo reprezentoval Československo v průběhu Norimberských procesů po skončení druhé světové války. Dále jsem sledoval jeho život po ukončení procesů s nacistickými zločinci, kdy se Bohuslav Ečer dostal do hledáčku StB a byl proti němu připravován vykonstruovaný politický proces. KLÍČOVÁ SLOVA Klíčová slova: Bohuslav Ečer, válečné zločiny, Norimberské procesy, mezinárodní trestní právo, mezinárodní vojenský tribunál, Hermann Göring, Joachim Ribbentrop, Hans Lammers, Kurt Daluege, Wilhelm Keitel, StB
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In my thesis I focused on the czech lawyer and jurist JUDr. Bohuslav Ečer. He became one of the main ideologist of international criminal law thanks to his hard work . He represeted Czechoslovakia during the Nuremberg trials after World War II. I also watched his life after the end of the Nuremberg trials, when Bohuslav Eček got into STB´s viewfinder and a rigid political process was being prepared against him. KEYWORDS Key words: Bohuslav Ečer, war crimes, Nuremberg trials, International criminal law, International military tribune, Hermann Göring, Joachim Ribbentrop, Hans Lammers, Kurt Daluege, Wilhelm Keitel, StB
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Dudáš 13.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Dudáš 338 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Dudáš 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Koura, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB