velikost textu

Závislostní chování s důrazem na poruchy příjmu potravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Závislostní chování s důrazem na poruchy příjmu potravy
Název v angličtině:
Dependent behavior with emphasis on eating disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Brožová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Id práce:
191185
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-SPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poruchy příjmu potravy, adolescence, primární prevence, mentální anorexie, mentální bulimie
Klíčová slova v angličtině:
Eating disorders, adolescence, primary prevention, mental anorexia, mental bulimia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Brožová 1.8 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 1.35 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB