velikost textu

Římské venkovské villy v Epiru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Římské venkovské villy v Epiru
Název v angličtině:
Roman country villae in Epirus
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Andromeda Ludmila Liberiou
Vedoucí:
Mgr. Josef Souček
Oponent:
Mgr. Petra Tušlová
Id práce:
191162
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Klasická archeologie (ARK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
římská architektura|villa rustica|Epirus
Klíčová slova v angličtině:
roman architecture|villa rustica|Epirus
Abstrakt:
Abstrakt Římská villa rustica je základem římského provinciálního hospodářství. Postupně se venkovské villy jakožto satelitní zemědělské útvary v pevném vztahu k městu zaváděly i na řeckém území. V důsledku římské migrace na východ, později založení Nikopole a zavedení Pax Romany se tyto villy objevují v Épeiru mezi 2. stol. př. n. l. a 3. stol. n. l. V této práci jsou prostřednictvím architektonických pozůstatků a stavebních technologií vill prezentovány římské rysy, které mohou sloužit k identifikaci římské přítomnosti v oblasti Épeiru. Na případových studiích villy rustiky v Masklinitse a villy rustiky v Strongyli jsou přiblíženy specifické architektonické rysy.
Abstract v angličtině:
Abstract The roman villa rustica is a fundamental arrangement for the provincial economy. Gradually this countryside villa – an agricultural satellite of the Roman cities – was introduced in Greece. As a result of the Roman migration to the East and later the foundation of the city Nikopolis and the establishment of the Pax Romana, these Roman villas appear in the countryside of Epirus between the 2nd c. BC and the 3rd c. AD. In this thesis, we seek to classify Roman traces through the prism of architectural remains and building technologies used for constructing villae rusticae, as a means of identification of Roman presence in the area of Epirus. Specific architectural characteristics are presented with the case studies of the villas at Masklinitsa and Strongyli.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Andromeda Ludmila Liberiou 6.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Andromeda Ludmila Liberiou 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Andromeda Ludmila Liberiou 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Souček 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Tušlová 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. 154 kB