velikost textu

Obsahový průzkum zámecké knihovny Mitrov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obsahový průzkum zámecké knihovny Mitrov
Název v angličtině:
Research of the Content of the Library of Chateau Mitrov
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Josefína Veselá
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Klára Andresová
Oponent:
PhDr. Veronika Sladká
Id práce:
191149
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zámecká knihovna|Mitrov|Skene
Klíčová slova v angličtině:
castle library|Mitrov|Skene
Abstrakt:
(česky) Cílem této práce istorického h zámecké knihovny Mitrov, která vznikla za působení šlechtického úvodu sepráce zabývá dosavadní která la o knihovně napsána í zámku němž knihovna nacházela se Dále práce věnuje historii původní se jehož zbytky ležíod zámku samozřejmě dějinám šlechtického rodu Skene, který stál za vznikem knihovny Mitrov. dalších kapitolách je rozebrána charakteristika závěru se práce věnuje jazykovému tématickému rozboru fondu knihovny.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is to explore and characterize the contents of the historical collection of the Mitrov Castle Library, which was created under the influence of the noble family Skene. In the introduction, the work deals with the literature that was written about the library and the history of the castle in which the library was located. Furthermore, the work deals with the history of the original castle, remnants of which lie not far from the Mitrov Castle, and of course the history of the noble family Skene, which was behind the creation of the Mitrov library. In the following chapters, the fundamentals and chronology of the fund are discussed. At the end of the work, the thesis deals with the linguistic and thematic analysis of the library fund. Abstract The aim of this work is to explore and characterize the contents of the historical collection of the Mitrov Castle Library, which was created under the influence of the noble family Skene. In the introduction, the work deals with the literature that was written about the library and the history of the castle in which the library was located. Furthermore, the work deals with the history of the original castle, remnants of which lie not far from the Mitrov Castle, and of course the history of the noble family Skene, which was behind the creation of the Mitrov library. In the following chapters, the fundamentals and chronology of the fund are discussed. At the end of the work, the thesis deals with the linguistic and thematic analysis of the library fund.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Josefína Veselá 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Josefína Veselá 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Josefína Veselá 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Klára Andresová 627 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Veronika Sladká 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 153 kB