velikost textu

Komentovaný překlad. Viner, Katharine: How Technology Disrupted the Truth. Guardian, 12. července 2016. guardian.com [online], 2016. Dostupné z https: www.theguardian.com/media/2016/jul/12/how-technology-disrupted-the-truth.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad. Viner, Katharine: How Technology Disrupted the Truth. Guardian, 12. července 2016. guardian.com [online], 2016. Dostupné z https: www.theguardian.com/media/2016/jul/12/how-technology-disrupted-the-truth.
Název v angličtině:
Translation with Commentary. Viner, Katharine, How Technology Disrupted the Truth. Guardian, 12 July 2016. guardian.com [online], 2016. Available at https: www.theguardian.com/media/2016/jul/12/how-technology-disrupted-the-truth.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Prokop
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Šťastná
Oponent:
Mgr. Daniel Dolenský
Id práce:
191134
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika — Angličtina pro mezikulturní komunikaci (AAA AK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dezinformace|zpravodajství|sociální média|nové technologie|sociální bublina|komentovaný překlad|překladatelská analýza
Klíčová slova v angličtině:
fake news|news reporting|social media|new technologies|filter bubble|annotated translation|translation analysis
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce si ve své praktické části klade za cíl přeložit publicistický článek Katharine Vinerové „How technology disrputed the truth“ z anglického jazyka do češtiny. Teoretická část obsahuje komentář, který obsahuje překladatelskou analýzu výchozího textu a přehled překladatelských problémů a jejich řešení.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Prokop 886 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ondřej Prokop 358 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Prokop 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Prokop 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Šťastná 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Dolenský 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. David Mraček 153 kB