velikost textu

Sepulkrální produkce C. k. střední odborné školy sochařské a kamenické v Hořicích v letech 1884 – 1928

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sepulkrální produkce C. k. střední odborné školy sochařské a kamenické v Hořicích v letech 1884 – 1928
Název v angličtině:
Sepulchral production of the Specialized sculpture-stonecarving school in Hořice 1884 - 1928
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Gabriela Machová
Vedoucí:
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Eva Bendová, Ph.D.
Id práce:
191132
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
C. k. střední odborná škola sochařská a kamenická v Hořicích, 1884 - 1928, sepulkrální umění, funerální umění, náhrobek, hrobka, kamenická práce, Mořic Černil, Václav Weinzettl, Vilém Dokoupil
Klíčová slova v angličtině:
Specialized sculpture-stonecarving school in Hořice, 1884 - 1928, sepulchral art, funeral art, stonework, tomb, tombstone, Mořic Černil, Václav Weinzettl, Vilém Dokoupil
Abstrakt:
Anotace Funerální tvorba byla nedílnou součástí produkce prestižní C. k. odborné sochařské a kamenické školy v Hořicích, později Státní československé průmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích. Předkládaná bakalářská práce bude prezentovat sepulkrální díla produkovaná v rámci aktivit hořické sochařské a kamenické školy v chronologickém sledu dle školních kronik a výročních zpráv a to v souvislostech s chodem a klíčovými osobnostmi školy. A to od doby jejího založení roku 1884, do odchodu druhého ředitele školy Václava Weinzettla, školního roku 1928–1929. Klíčová slova Hořice, sepulkrální umění, náhrobek, hřbitov, sochařství
Abstract v angličtině:
Abstract Funeral artworks were an important part of production of the Imperial and royal renowned specialized sculpture and stonecarving school in Hořice below the Krkonoše mountains. The bachelor thesis presents sepulchral works produced by the school chronologically according to school chronicles and annual reports, in context with school functioning and school personages. Since the school's foundation in 1884 until the retirement of the second school director, Václav Weinzettl, in school year 1928–1929. Keywords Hořice, sepulchral art, tombstone, cemetery, sculpture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Machová 767 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Gabriela Machová 14.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Machová 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Machová 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milan Pech, Ph.D. 753 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Bendová, Ph.D. 371 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 153 kB