velikost textu

Komentovaný překlad vybraných částí „Vegan – Eine ärztliche Empfehlung für die gesündeste Ernährung mit den positiven Auswirkungen auf Klima- und Umweltschutz, Tier- und Menschenrechte.Zuckerbergs Zweifel“; Ernst Walter Henrich, Henrich ProVegan Stiftung, 2016.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad vybraných částí „Vegan – Eine ärztliche Empfehlung für die gesündeste Ernährung mit den positiven Auswirkungen auf Klima- und Umweltschutz, Tier- und Menschenrechte.Zuckerbergs Zweifel“; Ernst Walter Henrich, Henrich ProVegan Stiftung, 2016.
Název v angličtině:
Annotated Czech Translation of Selected Chapters from “Vegan – Eine ärztliche Empfehlung für die gesündeste Ernährung mit den positiven Auswirkungen auf Klima- und Umweltschutz, Tier- und Menschenrechte”; Ernst Walter Henrich, Henrich ProVegan Stiftung, 2016.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Magdaléna Filková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Petra Vavroušová
Oponent:
Mgr. Monika Žárská
Id práce:
191119
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (B7313)
Obor studia:
Angličtina pro mezikulturní komunikaci — Němčina pro mezikulturní komunikaci (AK NK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad|překladatelská analýza|překladatelské postupy|překladatelské posuny|překladatelské problémy|styl|text|lexikum|syntax|veganství|veganská strava
Klíčová slova v angličtině:
translation|translation analysis|translation methods|translation shifts|translation problems|style|text|lexis|syntax|veganism|vegan diet
Abstrakt:
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je vyhotovení překladu a odborného komentáře. Přeloženy byly vybrané kapitoly z elektronické brožury pod názvem VEGAN – die Gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte, která je dispozici na webové stránce www.provegan.info. Součástí komentáře je překladatelská analýza výchozího textu podle Christiane Nordové, popis metody překladu, překladatelské problémy a jejich řešení a překladatelské posuny. Klíčová slova: překlad, komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské posuny, překladatelské problémy, veganství, zdravá výživa
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of this bachelor thesis is to create an annotated translation of selected chapters from the electronic brochure named VEGAN – die Gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte, available at www.provegan.info. The commentary consists of translation analysis according to Christiane Nord, description of the chosen translation method, translation problems and their solution and translation shifts. Key words: translation, annotated translation, translation analysis, translation shifts, translation problem, veganism, healthy diet
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Magdaléna Filková 1.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Magdaléna Filková 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Magdaléna Filková 167 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Petra Vavroušová 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Žárská 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB