velikost textu

Náboženská situace v Kazachstánu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náboženská situace v Kazachstánu
Název v angličtině:
Religious Situation in Kazakhstan
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Yaroslav Sazonchik
Vedoucí:
doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marina Luptáková
Id práce:
191083
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Pravoslavná teologie (PRAVT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kazašský lid, náboženská ideologie, náboženská hnutí, křesťanství, islám, náboženská destabilizace.
Klíčová slova v angličtině:
People of Kazakhstan, religious ideology, religious movements, Christianity, Islam, religious destabilisation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Yaroslav Sazonchik 1.32 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marina Luptáková 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB