velikost textu

Sociální dovednosti u dospělých lidí s Aspergrovým syndromem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální dovednosti u dospělých lidí s Aspergrovým syndromem
Název v angličtině:
Adults with Asperger Syndrome and Their Social Skills
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Babčaníková
Vedoucí:
PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Oponent:
Mgr. Tereza Palánová
Id práce:
191073
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Porucha autistického spektra, Aspergerův syndrom, sociální dovednosti, metody, nácviky, sociální adaptabilita
Klíčová slova v angličtině:
Autism Spectrum Disorder, Asperger Syndrome, Social Skills, Methods, Practices, Social Adaptability
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Babčaníková 699 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Mgr. Hana Žáčková 549 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Palánová 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB