text size

Komentovaný překlad. Lane, Maggie: Jane Austen´s World. London: Carlton Books, 1996, s. 48-49, 54-55, 66-67, 74-75, 94-95, 104-107.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Komentovaný překlad. Lane, Maggie: Jane Austen´s World. London: Carlton Books, 1996, s. 48-49, 54-55, 66-67, 74-75, 94-95, 104-107.
Titile (in english):
Translation with Commentary. Lane, Maggie, Jane Austen´s World. London: Carlton Books, 1996, pp. 48-49, 54-55, 66-67, 74-75, 94-95, 104-107.
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Zuzana Fryntová
Supervisor:
Mgr. Zuzana Šťastná
Opponent:
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Thesis Id:
191056
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Study programm:
Humanities (B6145)
Study branch:
English and American Studies — English for Intercultural Communication (AAA AK)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
17/06/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Jane Austenová|společenský život|historický kontext|vizuální kultura|překladatelská analýza|překladatelský postup|překladatelský posun
Keywords:
Jane Austen|daily life|historical context|visual world|translation analysis|translation shift|translation method
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato bakalářská práce zprostředkovává překlad sedmi vybraných kapitol z publikace autorky Maggie Laneové Jane Austen’s World, konkrétně „The Accomplished Woman“, „Dancing“, „The Royal Family“, „The Royal Navy“, „The Rights of Woman“, „The Country House“ a „Interiors“. Komentář k překladu obsahuje analýzu výchozího textu a popis překladatelských problémů, postupů a posunů. Klíčová slova: Jane Austenová, společenský život, historický kontext, vizuální kultura, překladatelská analýza, překladatelský posun, překladatelský postup
Abstract:
Abstract This bachelor thesis provides a translation of seven chapters from Maggie Lane’s book Jane Austen’s World – „The Accomplished Woman“, „Dancing“, „The Royal Family“, „The Royal Navy“, „The Rights of Woman“, „The Country House“ and „Interiors“. The commentary of the translation includes the source text analysis and a description of the translation problems, translation method and shifts. Key words: Jane Austen, daily life, historical context, visual world, translation analysis, translation shift, translation method
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Zuzana Fryntová 11.18 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Zuzana Fryntová 4.96 MB
Download Abstract in czech Bc. Zuzana Fryntová 103 kB
Download Abstract in english Bc. Zuzana Fryntová 93 kB
Download Supervisor's review Mgr. Zuzana Šťastná 91 kB
Download Opponent's review PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. 117 kB
Download Defence's report Mgr. David Mraček 153 kB