velikost textu

Komentovaný překlad. Lane, Maggie: Jane Austen´s World. London: Carlton Books, 1996, s. 48-49, 54-55, 66-67, 74-75, 94-95, 104-107.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad. Lane, Maggie: Jane Austen´s World. London: Carlton Books, 1996, s. 48-49, 54-55, 66-67, 74-75, 94-95, 104-107.
Název v angličtině:
Translation with Commentary. Lane, Maggie, Jane Austen´s World. London: Carlton Books, 1996, pp. 48-49, 54-55, 66-67, 74-75, 94-95, 104-107.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Fryntová
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Šťastná
Oponent:
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Id práce:
191056
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika — Angličtina pro mezikulturní komunikaci (AAA AK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jane Austenová|společenský život|historický kontext|vizuální kultura|překladatelská analýza|překladatelský postup|překladatelský posun
Klíčová slova v angličtině:
Jane Austen|daily life|historical context|visual world|translation analysis|translation shift|translation method
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce zprostředkovává překlad sedmi vybraných kapitol z publikace autorky Maggie Laneové Jane Austen’s World, konkrétně „The Accomplished Woman“, „Dancing“, „The Royal Family“, „The Royal Navy“, „The Rights of Woman“, „The Country House“ a „Interiors“. Komentář k překladu obsahuje analýzu výchozího textu a popis překladatelských problémů, postupů a posunů. Klíčová slova: Jane Austenová, společenský život, historický kontext, vizuální kultura, překladatelská analýza, překladatelský posun, překladatelský postup
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis provides a translation of seven chapters from Maggie Lane’s book Jane Austen’s World – „The Accomplished Woman“, „Dancing“, „The Royal Family“, „The Royal Navy“, „The Rights of Woman“, „The Country House“ and „Interiors“. The commentary of the translation includes the source text analysis and a description of the translation problems, translation method and shifts. Key words: Jane Austen, daily life, historical context, visual world, translation analysis, translation shift, translation method
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Fryntová 11.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Fryntová 4.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Fryntová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Fryntová 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Šťastná 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. David Mraček 153 kB