velikost textu

Jaké je to být vědomý? Možnosti poznání subjektivního charakteru zkušenosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jaké je to být vědomý? Možnosti poznání subjektivního charakteru zkušenosti
Název v angličtině:
Subjective character of experience: What is it like to be a conscious agent?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Kožíšek
Vedoucí:
doc. James Hill, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Id práce:
191055
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (N6101)
Obor studia:
Filozofie (FIL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nagel|Dennett|vědomí|subjektivní charakter zkušenosti|heterofenomenologie
Klíčová slova v angličtině:
Nagel|Dennett|consciousness|subjective character of experience|heterophenomenology
Abstrakt:
Abstrakt: V článku What is it like to be a bat? definuje Thomas Nagel vědomí pomocí subjektivního charakteru zkušenosti. Organismus je vědomý, pokud existuje něco, co je jako být tímto organismem. Věda však svět popisuje objektivně, z perspektivy osoby třetí, pročež při pokusech zkoumat vědomí selhává, neboť subjektivní charakter zkušenosti ze své podstaty zcela opomíjí. Přesto Nagel v závěru článku navrhuje vznik objektivní fenomenologie, jejímž cílem by bylo subjektivitu vědomí popsat. Otázka, již si ve své diplomové práce položím, zní, zda a případně do jaké míry je takovou metodou heterofenomenologie Daniela Dennetta. Klíčová slova: Nagel, Dennett, vědomí, subjektivní charakter zkušenosti, heterofenomenologie.
Abstract v angličtině:
Abstract: In his article What is it like to be a bat? Thomas Nagel defines consciousness by subjective character of experience. An organism is conscious if there is something that it is like to be that organism. Science describes the world objectively, from the third person perspective. That is the reason why it fails to cope with consciousness – it misses the subjective character of experience. In spite of that, Nagel proposes a new method for studying subjectivity of consciousness, which he calls „objective phenomenology“. In my thesis, I want to find out if Daniel Dennett’s heterophenomenology is or could be that method. Key words: Nagel, Dennett, consciousness, subjective character of experience, heterophenomenology.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Kožíšek 649 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Kožíšek 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Kožíšek 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. James Hill, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. 154 kB