velikost textu

Das Trauma der Shoah in Texten jüdischer Autoren der zweiten und dritten Generation - ein Vergleich

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Das Trauma der Shoah in Texten jüdischer Autoren der zweiten und dritten Generation - ein Vergleich
Název v češtině:
Trauma Shoah v textech židovských autorů druhé a třetí generace - srovnání
Název v angličtině:
The Trauma of the Shoah in Texts by Jewish Authors of the Second and Third Generation - A Comparison
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Baláková
Vedoucí:
Dr. phil. Thomas Schneider
Oponent:
prof. Manfred Weinberg
Id práce:
191023
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Německý jazyk a literatura (NJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Shoah|Trauma|Erinnerung|Gedächtnis|Folgegenerationen
Klíčová slova v angličtině:
Shoah|Trauma|Remembrance|Memory|Following Generation
Abstrakt:
Tato práce pojednává o traumatu šoa a o snaze o jeho literární zpracování třemi různými generacemi židovských autorek a autorů. Práce se zabývá především procesy přenosu traumatu na následující generace obětí šoa a prezentuje podobnosti a rozdíly mezi jednotlivými pokusy o vypřádání se s traumatem. Na pozadí děl weiter leben od Ruth Klüger a Maus od Arta Spiegelmana se práce soustřeďuje na třetí generaci, jejíž situaci exemplárně vystihuje Channah Trzebiner v textu Die Enkelin. Na základě vědeckých studií k tomuto tématu je v detailní textové analýze zmapováno předávání traumatických prožitků, které dodnes ovlivňují potomky přeživších šoa a které mají značný podíl na formování současné židovské identity.
Abstract v angličtině:
This thesis is about the trauma of the Shoah and the attempts of its literary processing by three generations of Jewish authors. The work focuses on the processes of transmission of the trauma from the generation of the Shoah victims to the subsequent generations and elaborates similarities and differences of the respective coping attempts. Ruth Klüger's weiter leben and Art Spiegelman's Mouse are examples for first and second generation. The third generation, which is a main subject of this thesis, is depicted in Channah Trzebiner's text Die Enkelin. Subsequently, based on several scientific studies on the subject, a detailed textual analysis of a tradition of traumatic experiences is presented. These traumatic experiences still have influence on the descendants and thus on the construction of a current Jewish identity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Baláková 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Baláková 315 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Baláková 313 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. phil. Thomas Schneider 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Manfred Weinberg 1.34 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 266 kB