velikost textu

The EU Intelligence Community: Elements of a EU intelligence Culture

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The EU Intelligence Community: Elements of a EU intelligence Culture
Název v češtině:
Česká zpravodajská komunita v Evropské unii
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Christian Contro
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Jan Ludvík
Oponent:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Id práce:
191002
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní bezpečnostní studia (ISSA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstract v angličtině:
Abstract: The EUGS 2016 introduced new challenges and set specific head goals for the policy of the European Union in the fields of external action and security. Such decisions must be implemented and backed by valid intelligence support. The EU intelligence community, that according to this paper is composed by mainly four agencies (EU IntCen, EU IntDiv, SatCen and Europol), represents the backbone for the information and policy making support of the EU governance. In this paper it will be analysed the development of the EU intelligence community in order to prove the existence of a EU intelligence culture, and eventually, the five main elements that emerged in the research, by using the literature on the US intelligence community and its culture as comparation subject. The five main elements taken into account to define the EU intelligence culture and represent the foundation upon which it will be built any future development of the EU intelligence community, that will pass from a European intelligence community to a European Union integrated intelligence system. In a world in constant change in which the EU has to find its own place, the development of its intelligence becomes crucial, to understand and respond to the different types of threats.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Christian Contro 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Christian Contro 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Jan Ludvík 333 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 399 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD 151 kB