velikost textu

Nepodobní na stejné lodi. Srovnání českého a tyrolského federalistického hnutí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepodobní na stejné lodi. Srovnání českého a tyrolského federalistického hnutí
Název v angličtině:
The Dissimilars in the same Boat. Comparison of Czech and Tyrolean Autonomous Movement 1867-1873
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miroslav Vašík
Vedoucí:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Id práce:
190987
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
federalistické hnutí|Čechy|Tyrolsko
Klíčová slova v angličtině:
Autonomous Movement|Bohemia|Tyrol
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Tato práce je zaměřena na tyrolské konzervativce a české národní hnutí, jež v průběhu 19. století spolupracovali, ačkoliv jejich východiska byla značně odlišná. Práce pojednává o jejich dlouhodobém vývoji v 1. pol. 19. stol. ve třech základních oblastech. Prvním je boj o míru centralizace říše. Druhým nacionalismus, resp. tyrolský zemský patriotismus a jeho vztah k politice a říši. A poslední je náboženská otázka, jež hrála především v Tyrolsku velkou roli. Následně je srovnáván postoj obou politických táborů k politickým událostem let 1867-1871, především táborové hnutí v Čechách a rakouský „kulturkampf“ v Tyrolsku. Postoj je srovnáván na základě textů z dobového tisku, v případě české liberální politiky na základě Národních listů a v případě tyrolských konzervativců Tiroler Stimmen.
Abstract v angličtině:
Abstract (english) The work is focused on the comparison of the tyrol conservatives and Czech national movement which cooperated during the 19th century many times although their bases were goodly different. The work discussed their secular trend in the first half of 19th century in the three basic spheres. The first is struggle for rate of centralisation of the empire. The second is nacionalism, and in the second case Tyrolean land patriotism and their relation to the policics and empire. And the last is a religious question which played in Tyrol very important role. Later the attitudes of both camps to the political events of 1867-1873 are compared, especially tábory lidu movement and Austrial „kulturkampf“ in Tyrol. The attitudes are compared on the base of texts from the press of that time. In the case of Czech liberal politics on Národní listy and in the case of Tyrolean conservatives Tiroler Stimme.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Vašík 2.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Miroslav Vašík 268 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Vašík 425 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Vašík 424 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 291 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 152 kB