velikost textu

Ekonomické následky pořádání ZOH Pchjongčchang 2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekonomické následky pořádání ZOH Pchjongčchang 2018
Název v angličtině:
Economic impact of hosting the Winter Olympic Games Pyeongchang 2018
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Seung Hwan Han
Vedoucí:
RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Oponent:
PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Id práce:
190976
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Olympijské hry, pořadatelské město, pořádání olympijských her, Pchjongčchang
Klíčová slova v angličtině:
Olympic Games, host city, hosting the Olympic Games, Pyeongchang
Abstrakt:
ABSTRAKT Název: Ekonomické následky pořádání ZOH Pchjongčchang 2018 Cíle: Cílem bakalářské práce je analýza ekonomické následky pořádání zimních olympijských her 2018 v Pchjongčchangu. Dalším cílem je zjistit, jak bývalá hostitelská města využívají olympijské stadiony, a následně jejich komparace. Metody: K zjištění ekonomických následků pořádání zimních olympijských her byla využita analýza, která je zacílená na studium dokumentů, literárních a webových zdrojů. Dále byly využity prognóza a komparace pro předpověd dopadů a pro srovnávní s jinými hostitelskými městy. Výsledky: Získané výsledky ukazují, že zimní olympijské hry 2018 v Pchjongčchangu jsou poměrně úspěšně. Díky olympijským hrám došlo k zdokonalení dopravní infrastruktury, výstavbě nových staveb, zlepšení image státu i korejských firem, oživení domácí ekonomiky, vyvážený rozvoj regionů a příjezd zahraničních turistů. Negativními následky však jsou přesouvání občanů i turistů do vedlejšího většího města, zvýšení státního dluhu způsobené ospravedlňováním veřejných zdrojů a nerozhodnuté poolympijské využití stadionů. Na základě výsledků bylo také sestaveno doporučení. Klíčová slova: Olympijské hry, pořadatelské město, pořádání olympijských her, Pchjongčchang
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Economic impact of the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang Objectives: The aim of this thesis is to determine economic impact of the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang. Futhermore, this thesis finds out how the former host cities use Olympic venues, then compared with host cities and Pyeongchang. Methods: To determine economic impact of the Winter Olympics was used analysis based on study of various documents and websites. Also was used prognostic and comparative research to predict impacts and to make comparison across host cities. Results: The 2018 Winter Olympics in Pyeongchang was successful. By hosting the Olympics, transport infrastructure and the image of the country and Korean companies were improved, New buildings were constructed and invigorated the economy and tourism as well. However, negative impacts are shifting of people from Pyeongchang to next larger city, justification for using national money caused the increase of the national debt and the undecided plan of post-olympic use of venues. A recommendation was also made. Keywords: Olympic Games, host city, hosting the Olympic Games, Pyeongchang
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Seung Hwan Han 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Seung Hwan Han 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Seung Hwan Han 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. 302 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Janák, CSc. 985 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 154 kB