velikost textu

Bolesti ramenního kloubu u tetraplegiků a paraplegiků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bolesti ramenního kloubu u tetraplegiků a paraplegiků
Název v angličtině:
Shoulder pain in tetraplegics and paraplegics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Hrůzová
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Hlinková
Oponent:
Mgr. Veronika Gallusová
Id práce:
190822
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ramenní kloub, paraplegie, tetraplegie, míšní léze, rehabilitace, kazuistika
Klíčová slova v angličtině:
Glenohumeral joint, paraplegia, tetraplegia, spinal cord lesion, rehabilitation, case study
Abstrakt:
Abstrakt Tématem bakalářské práce je bolest ramenního kloubu u tetraplegiků a paraplegiků. Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části zpracované formou rešerše uvádím poznatky o míšních lézích, anatomii a kineziologii ramenního pletence. Cílem práce je shrnutí informací o příčinách akutních a chronických bolestí u tetraplegiků a paraplegiků a jejich možnosti ovlivnění pomocí fyzioterapie. V praktické části představuji kazuistiku pacienta s transverzální míšní lézí s bolestmi ramenního pletence. Součástí kazuistiky je vstupní a závěrečné vyšetření a fotodokumentace terapie a propulze na mechanickém vozíku.
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of this bachelor thesis is pain of shoulder girdle in tetraplegics and paraplegics. The bachelor thesis consists of teoretical and practical part. In the theoretical part of the thesis I present the findings about spinal cord lesions, anatomy and kinesiology of shoulder girdle. The aim of this bachelor thesis is to present causes of shoulder girdle pain in tetraplegics and paraplegics and options how to influence it with physiotherapy. In practical part I present case study of SCI patient with pain of shoulder girdle. The case study consists of entry and final examination and photo-documentation of therapy and wheelchair propulsion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Hrůzová 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Hrůzová 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Hrůzová 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Hlinková 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Gallusová 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 152 kB