velikost textu

Obraz života v komunitách školských sester Třetího regulovaného řádu sv. Františka v letech 1971-1989. Každodennost a genderové role ženského řeholního společenství v období socialismu .

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz života v komunitách školských sester Třetího regulovaného řádu sv. Františka v letech 1971-1989. Každodennost a genderové role ženského řeholního společenství v období socialismu .
Název v angličtině:
The Life in the communities of the School Sisters of the Third Order Regular of St. Francis in 1971-1989. Everyday life and gender roles of women’s religious communities during socialism.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Libánská
Vedoucí:
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Id práce:
190778
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ženské řády a kongregace|františkánky|školské sestry 3. regulovaného řádu sv. Františka|1971–1989|perzekuce katolické církve|Československo|tajná řádová společenství|gender|orální historie|církevní dějiny|Perfectae Caritatis
Klíčová slova v angličtině:
women’s religious orders and communities|the franciscans|the School Sisters of St. Francis|1971─1989|persecutions of the catholic church|Czechoslovakia|secret religious communities|gender|oral history|ecclesiastical history|Perfectae Caritatis
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá každodenností kongregace školských sester třetího regulovaného řádu sv. Františka na českém území v letech 1971 – 1989, snaží se však pokrýt dějiny kongregace v celém období 1948 – 1989. S využitím metody orální historie zachycuje především život v tajných sesterských i smíšených komunitách, v nichž sestry žily zejména za účelem výchovy řádového dorostu. Kromě popisu strategií, které si sestry ve sledované době vyvinuly pro zachování řádového života, se práce věnuje také genderovým modifikacím a jejich proměně, jež souvisela nejen se specifickými podmínkami komunistického režimu, ale také s druhým vatikánským koncilem, který přinesl zásadní řeholní reformu.
Abstract v angličtině:
Abstract The work deals with the everyday life of the School Sisters of St. Francis on the Czech territory in 1971 – 1989, but it aims to cover the history of the congregation throughout the whole period 1948 – 1989. The use of the oral history method captures mainly the life in secret monastic communities, both female and gender, in which sisters lived especially for the purpose of leading the noviciate. In addition to describing the strategies that sisters have developed during the given period for the maintenance of religious life, the thesis also deals with gender modifications and their transformation, not only related to the specific conditions of the communist regime, but also to the Second Vatican Council, which brought about fundamental religious reform.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Libánská 1.82 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Libánská 922 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Libánská 349 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Libánská 347 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. 356 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 152 kB