velikost textu

Aktivity oxidačných enzýmov v jedlých hubách oddelenia Basidiomycota a ich bioremediačný potenciál

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivity oxidačných enzýmov v jedlých hubách oddelenia Basidiomycota a ich bioremediačný potenciál
Název v češtině:
Aktivity oxidačních enzymů v jedlých houbách oddělení Basidiomycota a jejich bioremediační potenciál
Název v angličtině:
Activities of oxidative enzymes in edible fungi of division Basidiomycota and their bioremediation potential
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tatiana Smidová
Vedoucí:
Ing. Ludmila Martínková, CSc.
Oponent:
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Id práce:
190772
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Práca sa zaoberá potenciálnym využitím húb oddelenia Basidiomycota na bioremediáciu. Rôzne druhy húb tohto oddelenia obsahujú rozličné enzýmy, ako sú lakáza alebo tyrozináza, ktoré môžu byť efektívne pri čistení životného prostredia. Ako vhodný zdroj týchto enzýmov sa ukázal byť zvyšný substrát po pestovaní húb. Nové metódy získavania enzýmov by mohli znížiť náklady na ich použitie na bioremediáciu a zvýšiť ich dostupnosť pre komerčné použitie.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of the thesis is the potential use of fungi of the phylum Basidiomycota for bioremediation. Various species of this phylum contain enzymes such as laccase or tyrosinase that can be useful for the environment management. The residual substrate after fungi cultivation can be an efficient source of these enzymes. New methods of enzymes extraction could lower the costs of their usage for bioremediation as well as increase their availability for the commercial use.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tatiana Smidová 518 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tatiana Smidová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tatiana Smidová 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Ludmila Martínková, CSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. 346 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D. 154 kB