velikost textu

Historie běhu Běchovice - Praha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie běhu Běchovice - Praha
Název v angličtině:
The Athletic race Běchovice - Prague
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Procházková
Vedoucí:
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Oponent:
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Id práce:
190763
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Archivnictví a pomocné vědy historické (ARCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Závod|Běchovice-Praha|Atletika|Statistika|Rudolf Richter.
Klíčová slova v angličtině:
Race|Běchovice – Prague|Athletics|Statistics|Rudolf Richter
Abstrakt:
Abstrakt: Práce se věnuje dějinám běhu Běchovice - Praha. Kromě stručného vhledu do vývoje atletiky a sportu u nás i ve světě, obsahuje především podrobnou historii běhu, vysvětlení toho, jak byl běh organizován, jak se měnila místa startů, příběhy jednotlivých ročníků a mnohé další. Následují medailonky osobností, které byly nebo jsou s během významně spojeny. Další rozsáhlá část pojednává o statistikách, kde jsou kromě samotných grafů i mnohá vysvětlení. Práci pak ozvláštňuje autentický rozhovor s pamětníkem a ředitelem Běchovického závodu Josefem Šamanem. Klíčová slova: Závod, Běchovice - Praha, Atletika, Statistika, Rudolf Richter.
Abstract v angličtině:
Abstract: This diploma thesis concentrates on history of athletic race Běchovice - Prague. At the beginning there is a picture of how athletics and sport looked like in the Czech lands and all over the world at the end of the 19th century. The biggest part deals with the history of the athletic race, including organization of the race or stories of particular years. The next chapter contains sketches of famous people who were connected with the race. Then follows part which is focused on statistics. It contains charts itself and explanations. One of the prefixes is an interview with director of Běchovice, Josef Šaman. Key words: Race, Běchovice - Prague, Athletics, Statistics, Rudolf Richter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Procházková 18.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Procházková 277 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Procházková 350 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB