velikost textu

VÝTVARNÉ VLIVY MISTRA SVATOJIŘSKÉHO OLTÁŘE

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
VÝTVARNÉ VLIVY MISTRA SVATOJIŘSKÉHO OLTÁŘE
Název v angličtině:
INFLUENCES ON THE MASTER OF THE ST. GEORGE ALTARPIECE
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Černá
Vedoucí:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Id práce:
190727
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mistr Svatojiřského oltáře|Smrt Panny Marie|malířství 15. století|Norimberk|Praha|Mistr E.S.|vliv nizozemského umění|ars nova
Klíčová slova v angličtině:
Master of the St. George altarpiece|Death of the Virgin|15th century painting|Nuremberg|Prague|Master E.S.|influence of Netherlandish art|ars nova
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce se věnuje projevům nizozemského umění v díle anonymního malíře, označovaného jako Mistr Svatojiřského oltáře, který ve svém hlavním díle, oltáři se Smrtí Panny Marie z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, uvedl do Českých zemí řadu nizozemsky orientovaných prvků, včetně patrně první prostorově sjednocené krajinomalby v naší deskové malbě. V dalších pracích dílny, která s největší pravděpodobností sídlila v Praze, jde malířova snaha o zachycení architektonického a krajinného rámce ještě dále. V práci se na základě rozboru Mistrova díla a jeho uměleckých východisek snažím zodpovědět otázku, jakým způsobem mohlo docházet k šíření a přejímání inovací nizozemského realismu Klíčová slova Mistr Svatojiřského oltáře, Smrt Panny Marie, malířství 15. století, Norimberk, Praha, Mistr E.S., vliv nizozemského umění, ars nova
Abstract v angličtině:
Abstract The presented bachelor thesis deals with the impact of Netherlandish art on the work of an anonymous painter known as the Master of the St. George Altarpiece. Under the influence of Netherlandish realism he introduced in his main work, the Marian altarpiece called of St George, the first spatially unified landscape in Bohemian art along with other motives that draw inspiration from the Netherlandish painting of the post-Eyck era. He was head of a workshop most likely located in Prague that produced other works such as the Thun triptych or the St. Barbara altarpiece, in which the rendering of pictorial space goes even further. After an examination of the artist's body of work an attempt is made to trace the sources of the Neherlandish motives in his paintings and examine what role played his stylistic background in such a transmission. Keywords Master of the St. George altarpiece, Death of the Virgin, 15th century painting, Nuremberg, Prague, Master E.S., influence of Netherlandish art, ars nova
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Černá 888 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alena Černá 7.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Černá 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Černá 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Klípa, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 152 kB