velikost textu

Když vysokou školu nahradily byty: podzemní vzdělávání v socialistickém Československu a Polsku v 70. a 80. letech 20. století v komparativní perspektivě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Když vysokou školu nahradily byty: podzemní vzdělávání v socialistickém Československu a Polsku v 70. a 80. letech 20. století v komparativní perspektivě
Název v angličtině:
When University Was Replaced with Flats: The Underground Education in Socialist Czechoslovakia and Poland in the Seventies and Eighties in the Twentieth Century in Comparative Perspective
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Václav Skořepa
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.
Id práce:
190716
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny (HOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání|bytové semináře|podzemní univerzity|opozice|socialistický režim|Československo|Polsko
Klíčová slova v angličtině:
education|underground seminars|flying universities|opposition|socialist regime|Czechoslovakia|Poland
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá fenoménem neoficiálního vzdělávání v Československu a Polsku v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Na základě srovnávání jednotlivých iniciativ analyzuje kontext jejich vzniku, způsob organizace, personální složení, motivace, témata přednášek a pozici mezi disentem a komunistickým režimem. Autor se zaměřuje na obecnou charakterizaci fenoménu a jeho propojenost s neoficiální sférou. Klíčová slova: vzdělávání, bytové semináře, podzemní univerzity, opozice, socialistický režim, Československo, Polsko
Abstract v angličtině:
Abstract This master’s thesis looks into the phenomenon of unofficial education in Czechoslovakia and Poland in the 1970s and 1980s. Comparing several initiatives, the thesis analyses the context of their origins, ways of organisation, members, motivations, themes of lectures, and the position between the dissent and the Communist regime. The author focuses on the general characterisation of the phenomenon and its connection to the unofficial sphere. Keywords: education, underground seminars, flying university, opposition, socialist regime, Czechoslovakia, Poland
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Skořepa 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Skořepa 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Skořepa 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. 447 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. 439 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 154 kB