velikost textu

Ticho v současné římské liturgii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ticho v současné římské liturgii
Název v angličtině:
Silence in the Contemporary Roman Liturgy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ing. Václav Novák
Vedoucí:
PhDr. Radek Tichý, Ph.D. S.L.L.
Oponent:
ThLic. Mgr. Jan Kotas
Id práce:
190704
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
liturgie, liturgika, ticho, mlčení
Klíčová slova v angličtině:
liturgy, liturgics, silence
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá fenoménem ticha v současné římské liturgii. V první části se pokouší stanovit sémantické pole pojmu ticho pohledem několika vědních disciplín. Druhá část sestává z analýzy v současnosti platných liturgických knih římského obřadu, přičemž pozornost je zaměřena na úvodní pokyny, na rubriky i na vlastní liturgické texty. Třetí, syntetická, část na tento výzkum navazuje typologií různých forem ticha v liturgii. Celý text je pak doplněn o soupis všech identifikovaných výskytů tematiky ticha v liturgických knihách a tato místa jsou klasifikována na základě výše uvedeného klíče.
Abstract v angličtině:
Abstract Silence in contemporary Roman Catholic liturgy. The thesis studies the phenomenon of silence in contemporary Catholic liturgy of the Roman rite. The first part looks for the semantic field of the term “silence” from the perspective of several disciplines. The second part consists of an analysis of currently used liturgical books of the Roman rite, while the attention is paid to introductory instructions, to rubrics and to liturgical texts as such. Third, synthetic, part follows up with a typology of various types of silence in liturgy. A list of all identified incidences of silence within liturgical books is added and these passages are classified according to the above-mentioned key.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Václav Novák 2.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Václav Novák 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Václav Novák 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radek Tichý, Ph.D. S.L.L. 418 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Mgr. Jan Kotas 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. 152 kB