velikost textu

Duševní pohoda a zdravotní stav seniorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Duševní pohoda a zdravotní stav seniorů
Název v angličtině:
Well-being and health status of seniors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Arbet
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Eva Jarolímová
Id práce:
190690
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
duševní spokojenost|senioři|zdraví|pozitivní psychologie|optimismus|stárnutí
Klíčová slova v angličtině:
well-being|senior|health|positive psychology|eldery
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá pozitivně psychologickým náhledem na stáří. V rámci první, literárně přehledové části, se zaobíráme pozitivními biopsychosociálními změnami ve stáří. Dále navážeme teoriemi úspěšného stáří, které doplníme různými modely osobní pohody. Významný prostor je věnován současným zahraničním studiím. Účel literárně přehledové části spočívá v zaměření se na různorodé salutogenní fenomény, které mohou probíhat i na sklonku života. V rámci druhé části, se zaobíráme návrhem výzkumného projektu. Klademe si za cíl ověřit souvislost zdraví s vnímanou kvalitou života. K tomuto účelu byl navržen kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření. Klíčová slova duševní spokojenost, senioři, zdraví, pozitivní psychologie, optimismus, stárnutí
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on positive view on aging. The first part of literary review is focused on positive biopsychosocial changes in eldery. Futher, we continue with theories of succesfull aging, which are replenished by models of well-being. Above that significant space is dedicated to a contemporary foreign studies, which complete flourishing foundations of sucessful aging within the czech research. Purpose of literary review lies in dedication to a salutogenig phenomena, which may happen even at the end of life. The second part, is dedicated to research project proposal, which is thematically connected with an introduction. Our main field is to authenticate connection between health and subjective well-being. The research has a quantitative design using questionnaire survey. Key words well-being, senior, health, positive psychology, eldery
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Arbet 735 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Arbet 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Arbet 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 357 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Jarolímová 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 123 kB