velikost textu

E. T. A. Hoffmanns Nachtstücke: Der Sandmann und Das öde Haus – ein Vergleich

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
E. T. A. Hoffmanns Nachtstücke: Der Sandmann und Das öde Haus – ein Vergleich
Název v češtině:
E. T. A. Hoffmann: Nachtstücke: Der Sandmann a Das öde Haus – srovnání
Název v angličtině:
E. T. A. Hoffmanns Nachtstücke: Der Sandmann and Das öde Haus – a comparison
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Taťána Jurkovičová
Vedoucí:
Dr. phil. Thomas Schneider
Oponent:
Mgr. et Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Id práce:
190687
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Německý jazyk a literatura (NJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Romantismus|E. T. A. Hoffmann|Analýza|Das öde Haus|Der Sandmann|Nachtstücke
Klíčová slova v angličtině:
Romanticism|E. T. A. Hoffmann|Analysis|Das öde Haus|Der Sandmann|Nachtstücke
Abstrakt:
Tato práce se zabývá analýzou dvou povídek E. T. A. Hoffmanna Der Sandmann a Das öde Haus. Cílem práce je zpracovat kontrastivní srovnání obou povídek a zprostředkovat tak komplexní pohled na sociální a sociálně psychologické souvislosti tehdejší doby s přesahem do současnosti. Nejdříve bude blíže popsáno období německého romantismu, což přispěje k lepšímu pochopení Hoffmannova díla. Následuje kapitola o E. T. A. Hoffmannovi v kontextu romantismu a jeho životopis. Jádro práce tvoří praktická část, ve které je provedena srovnávací analýza obou povídek. Centrum analýzy tvoří trauma z dětství obou protagonistů, které je provází celým jejich životem.
Abstract v angličtině:
The purpose of this thesis is to analyse two short stories by E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann and Das öde Haus. The goal of this thesis is to compare and contrast both stories and, by doing so, mediate a complex look at social and socio-psychological connections of the then era with regards to the contemporary. Firstly, I am going to present a closer look at the era of German romanticism, which will contribute to the understanding of Hoffmann’s work. The next chapter talks about E.T.A. Hoffmann in the romantic context and his biography. The core of the thesis is represented by the practical part, where both stories are contrastively analysed. The analysis emphasises childhood trauma of both protagonists, which follows them throughout their lives.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Taťána Jurkovičová 836 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Taťána Jurkovičová 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Taťána Jurkovičová 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. phil. Thomas Schneider 177 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 291 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 297 kB