velikost textu

Tvorba výukových materiálů pro obor hotelnictví a gastronomie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba výukových materiálů pro obor hotelnictví a gastronomie
Název v angličtině:
Creating of educational materials in the field of hospitality and gastronomy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Líbal
Vedoucí:
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magdalena Richterová
Id práce:
190625
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plánování výuky, prostředí pro učení, procesy učení, profil absolventa, motivace, výukové materiály, osnova odborného předmětu, didaktická pomůcka, didaktická technika, učebnice, pracovní listy
Klíčová slova v angličtině:
lesson planning, learning environment, learning processes, graduate profile, motivation, teaching materials, curriculum special subject, teaching aids, teaching techniques, textbooks, worksheets
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Líbal 4.69 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Karolina Duschinská, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdalena Richterová 533 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marie Linková, Ph.D. 152 kB