velikost textu

La comparaison de la traduction française de Monsieur Mundstock de Ladislav Fuks (le titre original : Pan Theodor Mundstock)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
La comparaison de la traduction française de Monsieur Mundstock de Ladislav Fuks (le titre original : Pan Theodor Mundstock)
Název v češtině:
La traduction française de Monsieur Mundstock de Ladislav Fuks (le titre original : Pan Theodor Mundstock)
Název v angličtině:
La traduction française de Monsieur Mundstock de Ladislav Fuks (le titre original : Pan Theodor Mundstock)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Prokšová
Vedoucí:
Mgr. Milena Fučíková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.
Id práce:
190616
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B D-FJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
Ladislav Fuks, Barthélemy Müller, Monsieur Mundstock, la traduction comparative, les Juifs, le porteur d’étoile
Klíčová slova v angličtině:
Ladislav Fuks, Barthélemy Müller, Mr. Theodore Mundstock, comparative translation, Jews, the man with yellow star
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Prokšová 670 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. 307 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Müllerová, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Veronika Prokšová 235 kB