velikost textu

Pražské kabarety po roce 1900

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pražské kabarety po roce 1900
Název v angličtině:
Prague Cabarets after 1900
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Helena Starcová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Oponent:
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Id práce:
190588
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kabaret, divadlo, divadelní spolek, kabaretní scéna, divadlo malé formy, kabaretní program, Červená Sedma, dramaturgie, Praha
Klíčová slova v angličtině:
Cabaret, Theatre, Theater association, cabaret scene, small form theater, cabaret program, Červená Sedma, dramaturgy
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce s názvem Pražské kabarety po roce 1900 se zabývá především obdobím tzv. zlatého věku kabaretu mezi lety 1916-1923. Těžištěm textu je historiografický přehled kabaretu a divadel malých forem a porovnání se současnou scénou. Klíčová slova Kabaret, Zlatý věk kabaretu, 20. století, současné divadlo, Červená sedma.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Helena Starcová 2.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Helena Starcová 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Helena Starcová 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Pech, Ph.D. 714 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 152 kB