velikost textu

Český kubismus a jeho edukační možnosti v galerijním a školním prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Český kubismus a jeho edukační možnosti v galerijním a školním prostředí
Název v angličtině:
Czech Cubism: Its Educational Potentialities for Gallery and School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Šárka Brychtová
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Oponent:
doc. ak. mal. Ivan Špirk
Id práce:
190563
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova (N VV-ZUŠ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Český kubismus, architektura, užité umění, Dům U Černé Matky Boží, edukace, vzdělávací program
Klíčová slova v angličtině:
Czech Cubism, architecture, applied arts, House at the Black Madonna, education, education programme
Abstrakt:
ABSTRAKT Obsahem práce jsou edukační možnosti českého kubismu v muzejním a školním prostředí. Český kubismus je fenomén, který se nevyskytuje nikde jinde na světě. Cílem práce je zprostředkovat tuto kulturní památku a základní principy žákům základních škol, studentům gymnázií a škol středních i veřejnosti. Jako prostředek pro představení tohoto unikátu je vypracován edukační program, jehož součástí jsou zpracovaná teoretická východiska, výtvarné úkoly a pracovní sešit. Projekt je zaměřen na uvědomění si kvalit naší kulturní tradice a výtvarné originality. KLÍČOVÁ SLOVA český kubismus, architektura, užité umění, Dům U Černé Matky Boží, edukace, vzdělávací program
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis studies the possibilities of education in the field of Czech cubism in museum and school environment. Czech cubism is a phenomenon that cannot be found in any other place in the world. The aim of this thesis is to bring this cultural monument and its basics to the primary and secondary schools and to the public. An educational programme is presented, that contains the theory, visual art assignments and an assignment booklet. The project is focused on realisation of our cultural tradition and visual art originality. KEY WORDS Czech cubism, architecture, applied arts, House of the Black Madonna, education, educational programme
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Brychtová 5.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šárka Brychtová 379 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šárka Brychtová 376 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. 374 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Ivan Špirk 442 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ak. mal. Ivan Špirk 154 kB