velikost textu

Obraz USA a Američanů v severokorejské propagandě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz USA a Američanů v severokorejské propagandě
Název v angličtině:
Image of the USA and Americans in North Korean Propaganda
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Hana Kolářová
Vedoucí:
Mgr. Jaromír Chlada
Oponent:
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Id práce:
190562
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Propaganda|KLDR|USA|antiamerikanismus|Američané|obraz
Klíčová slova v angličtině:
Propaganda|DPRK|USA|Anti-Americanism|Americans|image
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je analyzovat obraz USA a Američanů v severokorejské propagandě. Tato práce stručně vymezuje pojem propaganda, popisuje její charakteristické rysy a kategorizuje její druhy a účel. Podrobněji se zabývá specifiky severokorejské propagandy, jejími technikami a efektivitou. Hlavní část práce se věnuje vytváření obrazu USA a Američanů v souvislosti s historickými událostmi, které formují severokorejský antiamerikanismus. Dále podrobně rozebírá některé výtvarné aspekty zobrazování USA a Američanů v severokorejské antiamerické propagandě a snaží se najít obecně platné principy a způsob jejich aplikace. Klíčová slova Propaganda, KLDR, USA, antiamerikanismus, Američané, obraz
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor’s thesis is to analyze the image of the USA and Americans in North Korean propaganda. The thesis briefly defines the concept of propaganda, describes its characteristics and categorizes its types and purposes. It deals with the specifics of North Korean propaganda and examines its techniques and effectiveness. The core of the thesis focuses on the image of the USA and Americans in relation to historical events which form North Korean Anti-Americanism. Furthermore, it thoroughly analyzes the visual aspects of the portrayal of the USA and Americans in North Korean propaganda and searches for generally valid principles and the way they are applied. Keywords Propaganda, DPRK, USA, Anti-Americanism, Americans, image
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Hana Kolářová 5.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Hana Kolářová 140 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Hana Kolářová 277 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Hana Kolářová 143 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaromír Chlada 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 268 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB