velikost textu

Use of film applications in English language teaching: Case study of the mobile application Mooveez

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Use of film applications in English language teaching: Case study of the mobile application Mooveez
Název v češtině:
Využití filmových aplikací ve výuce anglického jazyka: případová studie mobilní aplikace Mooveez
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michaela Skřepská
Vedoucí:
Mgr. Karel Žďárek
Oponent:
PhDr. Bohuslav Dvořák
Id práce:
190536
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — německý jazyk (N AJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
aplikace, Mooveez, film, technologie, vzdělávání cizích jazyků, anglický jazyk, metodika, metoda
Klíčová slova v angličtině:
software application, Mooveez, movie, technology, English language learning/teaching, English language, methodology, method
Abstrakt:
Diploma thesis Michaela Skřepská, NMgr. AJ-NJ DIPLOMOVÁ PRÁCE Využití filmových aplikací ve výuce anglického jazyka: případová studie mobilní aplikace Mooveez Anotace Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním aplikace Mooveez – angličtina s filmem, která se vyznačuje tím, že nabízí učení se cizího jazyka pomocí celovečerních filmů, pohádek nebo dokumentárních filmů. V teoretické části je popsána současná teorie a metodika výuky a učení se cizím jazykům, která je doplněná současným vývojem vzdělávání v oboru cizích jazyků. Dále jsou uvedeny pomůcky v podobě moderních technologií, které se v současné době používají ve vzdělávání cizích jazyků. Praktická část podrobně popisuje a hodnotí aplikaci Mooveez, její principy, vznik, metodiku a funkce, které tato aplikace nabízí. V této části je dále zmíněno, kde se tato aplikace využívá a jakým způsobem se prezentuje veřejnosti. Je zde také uvedeno, jaký přínos má aplikace jako metoda a jako prostředek vzdělávání pro uživatele, a zdali se zde vyskytují i jiné podobné aplikace, které by se mohly srovnávat s touto s aplikací Mooveez – angličtina s filmem Klíčová slova: aplikace, Mooveez, film, technologie, vzdělávání cizích jazyků, anglický jazyk, metodika, metoda
Abstract v angličtině:
Diploma thesis Michaela Skřepská, NMgr. AJ-NJ DIPLOMA THESIS Use of film applications in English language teaching: Case study of the mobile application Mooveez Abstract This diploma thesis concerns with analysis of the software application Mooveez - English with movies which offers a new method of learning foreign languages by watching movies, fairy tale movies or documentaries. In the theoretical part the theory and methodology of current learning and teaching foreign languages is described as well as the development of education in the field of foreign languages. The theoretical part also contains information about modern technologies used in contemporary foreign language learning and teaching. The practical part depicts and evaluates the software application Mooveez in detail which includes its principles, origin, methodology and functions. This part also informs about the usage of Mooveez as a tool and as a method. Then, it is described how this application is presented in public, and whether there are other applications which could be compared with the application Mooveez - English with movies. Key words: software application, Mooveez, movie, technology, English language learning/teaching, English language, methodology, method
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Skřepská 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Skřepská 420 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Skřepská 333 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Žďárek 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Bohuslav Dvořák 1.57 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Klára Matuchová, Ph.D. 153 kB