velikost textu

Děti s výchovnými problémy pod dohledem OSPOD. Hranice mezi ponecháním v disfunkční rodině a umístěním v DD.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Děti s výchovnými problémy pod dohledem OSPOD. Hranice mezi ponecháním v disfunkční rodině a umístěním v DD.
Název v angličtině:
Children with educational problems under OSPOD supervision. The boundary between leaving a dysfunctional family and placing in DD.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Judita Bartáková
Vedoucí:
Mgr. Magdalena Richterová
Oponent:
PaedDr. Zdeňka Hanková
Id práce:
190533
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dětský domov Dítě, Chování, OSPOD (Odbor sociálně-právní ochrany dětí), Prostředí, Rodina, Stabilita, Výchovné problémy
Klíčová slova v angličtině:
Children´s home, Child, Behaviour, OSPOD (Department of social and legal protection of children), Surroundings, Family, Stability, Educational problems
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Judita Bartáková 1003 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Judita Bartáková 398 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdalena Richterová 537 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Zdeňka Hanková 532 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Marie Linková, Ph.D. 152 kB