velikost textu

Podpora prosociálního chování u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a s problémovým chováním ve školní družině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora prosociálního chování u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a s problémovým chováním ve školní družině
Název v angličtině:
Support of prosocial behaviour of children with special needs and behavioural problems at afterschool clubs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Truksa
Vedoucí:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Id práce:
190504
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prosociální chování, altruismus, školní družina, vychovatel, žák, problémové chování, speciální vzdělávací potřeby, dítě s postižením, kázeň
Klíčová slova v angličtině:
prosocial behaviour, altruism, afterchool club, educator, pupil, problem behaviour, special needs, discipline
Abstrakt:
TITLE: Development and promotion of prosocial behavior in children with special needs in the after school childcare AUTHOR: Lukáš Truksa DEPARTMENT: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. SUPERVISOR: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, PhD. ABSTRACT: This thesis deals with prosocial behavior, the circumstances of its occurrence in children of primary school for children with special educational needs. It is a description of the term of prosocial behavior and briefly shows the history of the education of children with disabilities. The work also describes the school environment of the above-mentioned school, the types of handicap of individual children and describes the situations during which prosocial behavior occurs. In the end, the author tries to combine the findings of prosocial behavior and the history of children's education with their own experience and observation. It presents here its view of the factors that lead to prosocial behavior. KEYWORDS: prosocial behavior, children, special needs, after school childcare
Abstract v angličtině:
TITLE: Development and promotion of prosocial behavior in children with special needs in the after school childcare AUTHOR: Lukáš Truksa DEPARTMENT: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. SUPERVISOR: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, PhD. ABSTRACT: This thesis deals with prosocial behavior, the circumstances of its occurrence in children of primary school for children with special educational needs. It is a description of the term of prosocial behavior and briefly shows the history of the education of children with disabilities. The work also describes the school environment of the above-mentioned school, the types of handicap of individual children and describes the situations during which prosocial behavior occurs. In the end, the author tries to combine the findings of prosocial behavior and the history of children's education with their own experience and observation. It presents here its view of the factors that lead to prosocial behavior. KEYWORDS: prosocial behavior, children, special needs, after school childcare
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Truksa 624 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Truksa 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Truksa 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 392 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 152 kB