text size

Komentovaný překlad: Blanca Sazatornil Pinedo - Santader

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Komentovaný překlad: Blanca Sazatornil Pinedo - Santader
Titile (in english):
Annotated translation: Blanca Sazatornil Pinedo - Santader
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Kateřina Princová
Supervisor:
Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Anežka Charvátová
Thesis Id:
190446
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Study programm:
Humanities (B6145)
Study branch:
Hispanian Studies — Spanish for Intercultural Communication (HP SK)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
05/02/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Překlad turistického průvodce|Analýza textu|Komentovaný překlad|Cestovní ruch|Santander|Španělsko
Keywords:
Translation of a travel guide|Analysis of the text|Annotated translation|Tourism|Santander|Spain
Abstract (in czech):
Bakalářskou práci tvoří dvě hlavní kapitoly. První kapitola je praktická a obsahuje překlad španělského turistického průvodce po Santanderu. Průvodce vyšel v roce 2009 a jeho autorkou je Blanca Sazatornil Pinedo. Druhá kapitola je zaměřena na teorii a nachází se v ní komentář překladu, který je rozdělen na tři podkapitoly: analýzu originálního textu, metodu překladu a překladatelské problémy a jejich řešení. Klíčová slova: překlad turistického průvodce, analýza textu, komentovaný překlad, cestovní ruch, Santander, Španělsko
Abstract:
This bachelor thesis is constituted by two main parts. The first one contains a translation of a spanish travel guide of Santander, published in 2009 and written by Blanca Sazatornil Pinedo. The second part is dedicated to the analysis of the translation which is divided in three parts: analysis of the original text, translation method and translation problems and their solution. Key words: translation of a travel guide, analysis of the text, annotated translation, tourism, Santander, Spain
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kateřina Princová 15.58 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Kateřina Princová 32.67 MB
Download Abstract in czech Bc. Kateřina Princová 51 kB
Download Abstract in english Bc. Kateřina Princová 7 kB
Download Supervisor's review Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D. 339 kB
Download Opponent's review PhDr. Anežka Charvátová 360 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 152 kB