velikost textu

Komentovaný překlad: Blanca Sazatornil Pinedo - Santader

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Blanca Sazatornil Pinedo - Santader
Název v angličtině:
Annotated translation: Blanca Sazatornil Pinedo - Santader
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Princová
Vedoucí:
Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Anežka Charvátová
Id práce:
190446
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Hispanistika — Španělština pro mezikulturní komunikaci (HP SK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Překlad turistického průvodce|Analýza textu|Komentovaný překlad|Cestovní ruch|Santander|Španělsko
Klíčová slova v angličtině:
Translation of a travel guide|Analysis of the text|Annotated translation|Tourism|Santander|Spain
Abstrakt:
Bakalářskou práci tvoří dvě hlavní kapitoly. První kapitola je praktická a obsahuje překlad španělského turistického průvodce po Santanderu. Průvodce vyšel v roce 2009 a jeho autorkou je Blanca Sazatornil Pinedo. Druhá kapitola je zaměřena na teorii a nachází se v ní komentář překladu, který je rozdělen na tři podkapitoly: analýzu originálního textu, metodu překladu a překladatelské problémy a jejich řešení. Klíčová slova: překlad turistického průvodce, analýza textu, komentovaný překlad, cestovní ruch, Santander, Španělsko
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis is constituted by two main parts. The first one contains a translation of a spanish travel guide of Santander, published in 2009 and written by Blanca Sazatornil Pinedo. The second part is dedicated to the analysis of the translation which is divided in three parts: analysis of the original text, translation method and translation problems and their solution. Key words: translation of a travel guide, analysis of the text, annotated translation, tourism, Santander, Spain
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Princová 15.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Princová 32.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Princová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Princová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D. 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Anežka Charvátová 360 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 152 kB