velikost textu

Vliv srbštiny na jazyk české menšiny v Srbsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv srbštiny na jazyk české menšiny v Srbsku
Název v angličtině:
Influence of Serbian on the language of Czech Minority in Serbia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Katarina Irović
Vedoucí:
PhDr. Ana Adamovičová
Oponent:
PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Id práce:
190374
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Čeština pro cizince (CC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jazyky národnostních menšin|česká menšina v Srbsku|jazyková intererference|kvalitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
languages of national minorities|Czech minority in Serbia|language interference|qualitative survey
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je zachycení a popsání dnešní podoby českého jazyka na území srbského Banátu. Česká menšina na tomto území žije od druhé poloviny 19. století, kdy z důvodu vzniku nového území Rakousko-Uherské monarchie bylo zapotřebí ochránit novou hranici a osídlit zpustošené kraje monarchie. Data pro analýzu byla získána prostřednictvím dotazníku a nahrávek, které poskytli příslušníci české menšiny jižního Banátu v Srbsku. Práce usiluje o stanovení míry asimilace českého jazyka se srbským jazykem, se kterým jsou krajané v každodenním kontaktu. Klíčová slova česká menšina, Banát, Srbsko, český jazyk, srbský jazyk, asimilace
Abstract v angličtině:
Abstract The purporse of this work is to establish and describe today’s usage of Czech language on the territory of Serbian Banat. The Czech Minority in this region lives since second half of the 19th century when this devastated territory became part of Austria-Hungary’s monarchy. The lack of protection of the new established border between monarchy and Ottoman Empire as well and the lack of population were the reasons for Monarchy to send some people to this region. The data that used for analyzing Czech language were collected through query and recordings provided by members of Czech minority of South Banat region in Serbia. The work is trying to establish the level of assimilation of Czech language with Serbian language with which one the Czech minority has daily connection. Key words Czech Minority, Banat, Serbia, Czech language, Serbian language, assimilation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Katarina Irović 7.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Katarina Irović 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Katarina Irović 153 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ana Adamovičová 367 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. 155 kB