velikost textu

Problematika překladu obecné češtiny (srovnání dialogů v originálu a překladu románu Dobrý voják Švejk do ruštiny)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika překladu obecné češtiny (srovnání dialogů v originálu a překladu románu Dobrý voják Švejk do ruštiny)
Název v angličtině:
Colloquial Czech in Translation (the comparison of dialogues in the original text and translation of the novel Good Soldier Svejk into Russian)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jevheniya Dmytriieva
Vedoucí:
PhDr. Ana Adamovičová
Oponent:
doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Id práce:
190373
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Čeština pro cizince (CC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stratifikace jazyka|teorie překladu|obecná čeština|překlad obecné češtiny do ruštiny|Jaroslav Hašek|Osudy dobrého vojáka Švějka za druhé světové války
Klíčová slova v angličtině:
stratification of language|theory of translation|colloquial Czech|translation of colloqual Czech|Jaroslav Hašek|The Good Soldier Svejk
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Bakalářská práce se zabývá problematikou přeložitelnosti obecné češtiny do ruského jazyka na příkladu srovnání dialogů románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Jaroslava Haška s jejich ruským překladem. Teoretická část se věnuje stratifikaci českého a ruského jazyka, dále se zaměřuje na otázky ekvivalence, adekvátnosti a přeložitelnosti z hlediska teorie a praxe překladu. Součástí práce je také charakteristika obecné češtiny a jejího současného postavení v jazykovém systému. V praktické části je představen rozbor ukázek dialogů z originálu a překladu románu, který je zaměřen na možnosti substituce českých nespisovných jazykových prvků v ruském textu. Klíčová slova (česky): stratifikace jazyka; teorie překladu; obecná čeština; překlad obecné češtiny do ruštiny; Jaroslav Hašek; Osudy dobrého vojáka Švejka za druhé světové války
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) This bachelorʼs thesis deals with the issue of translatability of colloquial Czech into the Russian language based on the comparison of dialogues of the novel “The Good Soldier Svejk and His Fortunes in the World War” by Jaroslav Hašek and its Russian translation. The theoretical part is devoted to the stratification of the Czech and Russian languages. Moreover, it focuses on the thesis deals with the issue of equivalence, adequacy and translatability from the theoretical and practical point of view. The characteristic of colloquial Czech and its current position in the language system is also included. In the practical part the possibilities of substituting Czech colloquial words and grammar structures in dialogues in the Russian text is presented. Klíčová slova (anglicky): Stratification of language; theory of translation; colloquial Czech; translation of colloquial Czech; Jaroslav Hašek; The Good Soldier Svejk and His Fortunes in the World War
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jevheniya Dmytriieva 953 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jevheniya Dmytriieva 277 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jevheniya Dmytriieva 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jevheniya Dmytriieva 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ana Adamovičová 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. 154 kB