velikost textu

Bilingvismus v moderním světě se zvláštním zaměřením na jeho projevy v českém prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bilingvismus v moderním světě se zvláštním zaměřením na jeho projevy v českém prostředí
Název v angličtině:
Bilingualism in Modern World with Special Survey to its Manifestation in the Czech Environment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kamilla Mukhametzyanova
Vedoucí:
PhDr. Ana Adamovičová
Oponent:
PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
Id práce:
190361
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Čeština pro cizince (CC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bilingvismus|typy bilingvismů|kvalitativní průzkum
Klíčová slova v angličtině:
bilingualism|types of bilingualism|qualitative survey
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje bilingvismu – tématu, které je v současném světě velmi aktuální. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je vymezit základní pojem bilingvismus, popsat typy bilingvismu a popsat dvojjazyčnost v moderním světě. V empirické části je proveden výzkum ve formě dvou dotazníků. Dotazníky vyplnili jak rodiče bilingvních osob, tak samotní bilingvisté. Na základě takto získaných informací je zmapována dnešní situace bilingvních rodin v České republic Klíčová slova: bilingvismus, bilingvní rodina, dvojjazyčné vzdělávání, osvojování prvního a druhého jazyka, rodilý mluvčí
Abstract v angličtině:
Tato bakalářská práce se věnuje bilingvismu – tématu, které je v současném světě velmi aktuální. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je vymezit základní pojem bilingvismus, popsat typy bilingvismu a popsat dvojjazyčnost v moderním světě. V empirické části je proveden výzkum ve formě dvou dotazníků. Dotazníky vyplnili jak rodiče bilingvních osob, tak samotní bilingvisté. Na základě takto získaných informací je zmapována dnešní situace bilingvních rodin v České republic Klíčová slova: bilingvismus, bilingvní rodina, dvojjazyčné vzdělávání, osvojování prvního a druhého jazyka, rodilý mluvčí
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kamilla Mukhametzyanova 936 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kamilla Mukhametzyanova 432 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kamilla Mukhametzyanova 450 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ana Adamovičová 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB