velikost textu

Teorie PASS: diagnostický screeningový nástroj pro rodiče a učitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie PASS: diagnostický screeningový nástroj pro rodiče a učitele
Název v angličtině:
The PASS Theory: The assessment screening tool for parents and teachers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Khánská
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Id práce:
190272
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
teorie PASS|Hodnotící škála PASS|kognitivní procesy|teorie zpracovávání informací|intervence
Klíčová slova v angličtině:
PASS Theory|PASS Rating Scale|Cognitive processes|Information Processing Theory|Intervention
Abstrakt:
Abstrakt: rA vytváří nový pohled nejen na inteligenci, ale také na způsob přemýšlení a učení se obecně. Koncept inteligence rozšiřuje o neuropsychologický pohled Luriji dává jej do možnými způsoby intervencí. Teoretický konstrukt je založen na čtyřech kognitivních procesech – plánování, pozornosti, simultánním sukcesivním zpracovávání informací. Literárně přehledová část se zabývá jednotlivými procesy a dává je do kontextu neurologickými nálezy a novodobými výzkumy. Dále se zaměřuje na vědecky ověřené způsoby, které mají za cíl tyto procesy zlepšit. Výzkumná část vychází ze screeningové metody , která umožňuje odborníkům (např. učitelům, výchovným poradcům) i laikům (např. rodičům) odhadnout kognitivní procesy svého žáka nebo dítěte. V rámci výzkumné části se podařilo tuto metodu adaptovat do českého prostředí a ověřit, že získaná data odpovídají teoretickému konstruktu a předcházejícím studiím. Na vzorku 181 dětí, jejichž kognitivní procesy posuzoval vždy jejich učitel, a zároveň i jejich rodič, se podařilo ověřit reliabilitu i validitu této metody. V závěru práce jsou diskutovány další možnosti jak ověřovat validitu Hodnotící škály PAS a její využitelnost v Klíčová slova: teorie PASS, Hodnotící škála PASS, kognitivní procesy, teorie zpracovávání informací, intervence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Khánská 5.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Khánská 3.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Khánská 396 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Khánská 336 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Lenka Khánská 4.12 MB