velikost textu

Nedogmatický marxismus 50. a 60. let v Československu (Karel Kosík a Milan Machovec)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nedogmatický marxismus 50. a 60. let v Československu (Karel Kosík a Milan Machovec)
Název v angličtině:
Non-Dogmatic Marxism of 1950s and 1960s in the Czechoslovakia (Karel Kosík a Milan Machovec)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jaromír Dvořák
Vedoucí:
Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Oponent:
Mgr. David Rybák, Ph.D.
Id práce:
190197
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školy (N FILET)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Karel Kosík, Milan Machovec, Marxismus, strukturalismus, kritická teorie, fenomenologie
Klíčová slova v angličtině:
Karel Kosík, Milan Machovec, Marxism, structuralisms, Critical Theory, phenomenology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaromír Dvořák 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaromír Dvořák 438 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaromír Dvořák 438 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michael Hauser, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Rybák, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Jaromír Dvořák 445 kB