velikost textu

Přehled literatury o atletické disciplíně běh na 400 m (přehled a hodnocení)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přehled literatury o atletické disciplíně běh na 400 m (přehled a hodnocení)
Název v angličtině:
An overview of the literature on the athletic discipline run to 400 m (overview and evaluation)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zuzana Krupičková
Vedoucí:
PhDr. Aleš Kaplan, PhD.
Oponent:
RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Id práce:
190142
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Atletika (51-600100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sportovní příprava, běh na 400 m, literární rešerše, silový trénink v běhu na 400 m
Klíčová slova v angličtině:
sports training, track and field, run to 400 m,literary research, strength training
Abstrakt:
ABSTRAKT Název bakalářské práce: Přehled literatury o atletické disciplíně běh na 400 m (přehled a hodnocení) Cíle práce: pomocí nashromáždění a zpracování vybraných odborných literárních zdrojů provést přehled literatury týkající se problematiky sportovní přípravy v běhu na 400 m Metody práce: pro přehledovou studii byla použita metoda analýzy nashromážděných literárních zdrojů a následně metoda literární rešerše tématicky se týkající sportovní přípravy v běhu na 400 m Výsledky práce: Zjistili jsme, že problematikou běhu na 400 m se zabývalo devět autorů závěrečných Trenérské školy při UK FTVS, dále čtyři autoři bakalářských prací a třicet čtyři autorů diplomových prací. Autorů studujících na jiných školách a jejichž práce byly dostupné ke zpracování se touto problematikou zabývali také čtyři. Také jsme zjistili, že plno závěrečných prací bylo vytvořeno našimi elitními atlety jako byli Trousil, Hegyes, David, Kratochvílová, Fuchsová, Kocembová nebo Tylová. Velké množství závěrečných prací bylo zpracováno velmi úspěšnými trenéry (Váňa, Zahořák, Moravec). Klíčová slova: sportovní příprava, běh na 400 m, literární rešerše, silový trénink v běhu na 400 m
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Thema works: Overview of the literature about the athletic discipline 400 m run (overview and evaluation) Student: Zuzana Krupičková Supervisor: odb.as. Aleš Kaplan Aims: With a help of amassing and processing the chosen special literature sources to make an overview of the literature regarding the problematics of sport preparation for the 400m run Methodology: For the overview study a method of analysis of amassed literature sources and then the method of the literatuŕe recherche with the topic of sport preparation for the 400m run was used. Results: We found that nine authors of Theses of Trenérská škola UK FTVS, further four authors of bachelor thesis and thirty four authors of diploma thesis were dealing with the problematics of a 400 m run. There were also four authors studying at other schools, whose work was dealing with this problematics and was available. We also found out that many of theses were created by our elite athletes like rousil, Hegyes, David, Kratochvílová, Fuchsová, Kocembová nebo Tylová. A great number of theses were created by very successfull trainers (Váňa, Zahořák, Moravec). Key words: sport preparation, 400 m run, literature recherche, strenght training in a 400 m run
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Krupičková 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Krupičková 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Krupičková 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Aleš Kaplan, PhD. 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 152 kB