velikost textu

Anxiety in ESL Teaching to Adult Students

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Anxiety in ESL Teaching to Adult Students
Název v češtině:
Úzkost ve výuce anglického jazyka u dospělých studentů
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jana Čáslavská
Vedoucí:
Mgr. Karel Žďárek
Oponent:
Mgr. Klára Kostková, Ph.D.
Id práce:
190103
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — francouzský jazyk (N AJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Úzkost, dospělí studenti, výuka, anglický jazyk, doporučení
Klíčová slova v angličtině:
Anxiety, adult learners, ESL classes, recommendations
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá úzkostí ve výuce anglického jazyka u dospělých studentů, jejími příčinami a negativními následky. Klade si za cíl zjistit, zda je tato úzkost opravdovým problémem a jak podobným stavům ve výuce předcházet, případně jak je včas identifikovat a řešit. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů a kontextualizací úzkosti ze studia a používání cizího jazyka v psychologické i pedagogické rovině. Dále popisuje vývoj ve výzkumu úzkosti při studiu cizího jazyka a syntetizuje vybrané poznatky. Praktická část sestává ze smíšeného výzkumu, jenž se v první fázi věnuje kvantitativnímu šetření za účelem zjištění míry úzkostnosti zkoumaných subjektů. Ve druhé fázi je pomocí rozhovoru zjištěno, co přesně nepříjemné pocity v úzkostných studentech vyvolává, z čehož jsou vydedukována praktická doporučení pro učitele anglického jazyka. Klíčová slova: Úzkost, dospělí studenti, výuka, anglický jazyk, doporučení
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with anxiety being involved in ESL teaching to adult students. Its causes and negative consequences are discussed. Its aim is to reveal whether anxiety is a real issue in ESL that should be acknowledged and if it is, what can be done in order to prevent it or at least identify it and be able to work with it. The theoretical part deals with the delimitation of the term anxiety and puts anxiety in the psychological and pedagogical context. The development of research in this area is described and the relevant findings are presented. Practical part consists of mixed research dealing with the extent to which anxiety impacts foreign language learning in the first part. The second part based on interviews with anxious learners brings into light the specific causes of foreign language classroom anxiety which allows the conclusions in the form of practical recommendations to be drawn for English teachers. Key Words: Anxiety, adult learners, ESL classes, recommendations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Čáslavská 1.61 MB
Stáhnout Příloha k práci Jana Čáslavská 449 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Čáslavská 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Čáslavská 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Žďárek 334 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Kostková, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. 153 kB