velikost textu

České překlady krátkých próz Gabriela Garcíi Márqueze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České překlady krátkých próz Gabriela Garcíi Márqueze
Název v angličtině:
Czech Translations of Short Prose by Gabriel García Márquez
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Eva Čechová
Vedoucí:
Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Id práce:
190090
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - angličtina (PCA PCS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gabriel García Márquez|literární překlad|translatologická analýza|Hana Posseltová|Vladimír Medek|Blanka Stárková|Lada Hazaiová
Klíčová slova v angličtině:
Gabriel García Márquez|literary translation|translation analysis|Hana Posseltová|Vladimír Medek|Blanka Stárková|Lada Hazaiová
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce je věnována českým překladům čtyř krátkých próz významného kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze, z nichž každý vypracoval jiný český překladatel. Její úvodní, teoretická část je věnována autorovu životu, dílu a dále také přijetí jeho děl na českém území. Druhá část je věnována stylistické analýze vybraných španělských textů, která v pozdější kapitole slouží k lepší souměřitelnosti překladatelských řešení. Z toho důvodu je v ní kladen důraz na ty rysy autorova stylu, které se opakují ve více než jednom z vybraných textů. Třetí a stěžejní kapitola práce je věnována translatologické analýze každého z vybraných čtyř překladů krátkých próz. Závěr práce je věnován vzájemnému porovnání překladatelských přístupů z hlediska sémantické přesnosti, přijatelnosti v cílovém jazyce a adekvátnosti vůči předloze. Klíčová slova: Gabriel García Márquez, literární překlad, translatologická analýza, Hana Posseltová, Vladimír Medek, Blanka Stárková, Lada Hazaiová
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on the Czech translations of four pieces of short prose by Gabriel García Márquez, an important Colombian writer, each by a different Czech translator. The initial theoretical part deals with the author’s life, work and with how his works were received in the Czech territory. The second part focuses on stylistic analysis of the Spanish texts chosen for the purposes of this thesis. The results serve for a better commensurability of the methods of translation in the following chapter. That is also why special emphasis is put on those characteristics of the author’s style, which repeat in more than one of the texts. The third and most important part of this thesis consists of translation analyses of the four Czech translations. The thesis will conclude with a comparison of the translation methods used in the Czech translations, focusing on their semantic accuracy, acceptability in the target language and their adequacy to the author’s style as manifested in the original texts. Key words: Gabriel García Márquez, literary translation, translation analysis, Hana Posseltová, Vladimír Medek, Blanka Stárková, Lada Hazaiová
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eva Čechová 1.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Eva Čechová 34.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eva Čechová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eva Čechová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 152 kB