velikost textu

Komentovaný překlad: Pferdesprache für Kinder (Pferdeflüstern leicht gemacht). Von Andrea und Markus Eschbach. Vybrané kapitoly.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Pferdesprache für Kinder (Pferdeflüstern leicht gemacht). Von Andrea und Markus Eschbach. Vybrané kapitoly.
Název v angličtině:
Annotated translation: Pferdesprache für Kinder (Pferdeflüstern leicht gemacht). Von Andrea und Markus Eschbach. Selected parts.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lea Agerová
Vedoucí:
Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Monika Žárská
Id práce:
189995
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (B7313)
Obor studia:
Francouzština pro mezikulturní komunikaci — Němčina pro mezikulturní komunikaci (FK NK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|zaříkávání koní|Markus a Andrea Eschbach
Klíčová slova v angličtině:
translation|translation analysis|translation problem|horsemanship|Markus and Andrea Eschbach
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část je překlad vybraných kapitol populárně naučné knihy pro děti o zaříkávání koní. Práce si klade za cíl vytvořit funkčně ekvivalentní překlad. Ve druhé části se nachází odborný komentář sestávající z překladatelské analýzy, překladatelských metod a postupů, překladatelských posunů a řešení překladatelských problémů.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis consists of two parts - a functionally equivalent translation of a childrens book and a subsequent commentary. The translation focuses on the selected chapters from the book " Pferdesprache für Kinder, Pferdeflüstern leicht gemacht“, a childrens educational book on horsemanship. The aim of this thesis is to make a functionally equivalent translation. This is followed by a commentary consisting of a translational analysis, translation methods and procedures, translational shifts, and solutions to a series of translation problems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lea Agerová 1 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lea Agerová 23.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lea Agerová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lea Agerová 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Žárská 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 284 kB