velikost textu

Užitá grafika ve vzdělávacích zdrojích pro oblast informačních a komunikačních technologií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Užitá grafika ve vzdělávacích zdrojích pro oblast informačních a komunikačních technologií
Název v angličtině:
Graphics in learning resources for information and communication technologies
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Stejskalová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Jeřábek
Oponent:
Ing. Irena Fialová, CSc.
Id práce:
189992
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (B IT-M)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
teorie dvojího kódu, učebnice, užitá grafika, vizualizace informace
Klíčová slova v angličtině:
dual coding theory, textbooks, applied graphics, information visualization
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá užitou grafikou ve vzdělávacích zdrojích a jejího vlivu na proces učení. v teoretických východiscích jsou rozebrány aspekty a vlivy užité grafiky. v další části práce jsou navrženy kritéria pro hodnocení principu designu výukových materiálů. Následně jsou stanoveny metody analýzy, které jsou poté aplikovány na pěti vybraných publikacích, které jsou určeny pro výuku a samostudium informačních a komunikačních technologií pro žáky druhého stupně základní školy. KLÍČOVÁ SLOVA teorie dvojího kódu, učebnice, užitá grafika, vizualizace informace.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with applied graphics in the educational resources and its impact on learning process. The aspects and impacts of applied graphics are analysed in the theoretical part. Secondly, there are suggested the evaluation criteria for design principles in the educational materials. Subsequently, the analysis methods are set and applied to five selected publications that have been intended for education or self-study of information and communication technologies at lower-secondary schools. KEYWORDS dual coding theory, textbooks, applied graphics, information visualization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Stejskalová 5.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Stejskalová 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Stejskalová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Jeřábek 321 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Irena Fialová, CSc. 458 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. 154 kB