velikost textu

Koncept dálnovýchodní medicíny v kompendiu Tongŭi pogam

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncept dálnovýchodní medicíny v kompendiu Tongŭi pogam
Název v angličtině:
The Concept of East Asian Medicine in Tongwi pogam compendium
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Landsmannová
Vedoucí:
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Marek Zemánek, M.A.
Id práce:
189945
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tongŭi pogam|Hŏ Čun|čínská medicína|korejská medicína|dálnovýchodní medicína
Klíčová slova v angličtině:
Dongeui bogam|Heo Jun|Chinese medicine|Korean medicine
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce pojednává o lékařské knize Tongŭi pogam, která byla napsána královským lékařem Hŏ Čunem a byla dokončena v roce 1610. Práce obsahuje šest částí, seznam literatury a pramenů. První kapitola pojednává o historickém kontextu, druhá kapitola o kontextu literárním. V další části se věnuji postavě autora, Hŏ Čuna, jeho životu a dalším dílům. Dále definuji klíčové pojmy dálnovýchodní medicíny, filosofická východiska, léčebné postupy a léčitelskou praxi. V následující části práce se zaobírám samotným textem knihy, jeho členěním a obsahem jednotlivých kapitol. V závěru jsou shrnuty podstatné informace o knize Tongŭi pogam, komparace díla s tradiční čínskou medicínou, ale také se zaměřuji na reálný i mytizovaný přínos Hŏ Čuna pro korejské lékařství a jeho odkaz v současnosti. Klíčová slova Tongŭi pogam, Hŏ Čun, čínská medicína, korejská medicína, dálnovýchodní medicína
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor's thesis deals with Dongeui bogam - medical book that was written by the royal physician Heo Jun in 1610. The bachelor's thesis contains history and literature background as well as information about author’s life and his other works. There is also a part that deals with the essentials of traditional Chinese medicine. Contents of Dongeui bogam is described thoroughly in the main part of this thesis. There is a summary of the essentials of Dongeui bogam as well as comparison of this book with traditional Chinese medicine. The real contribution of Heo Jun to Korean medicine and his perception nowadays is also mentioned. Keywords Dongeui bogam, Heo Jun, Chinese medicine, Korean medicine
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Landsmannová 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Landsmannová 251 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Landsmannová 245 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 320 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. 267 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 152 kB