velikost textu

Mechanismy translační represe zprostředkované miRNA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismy translační represe zprostředkované miRNA
Název v angličtině:
miRNA-mediated translational repression
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Kučerová
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Beznosková, Ph.D.
Id práce:
189923
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
miRNA; translační represe; deadenylace mRNA; degradace mRNA; GW182; PAN2-PAN3; CCR4-NOT; 4E-T; eIF4E2; GIGYF2
Klíčová slova v angličtině:
miRNA; translational repression; mRNA deadenylation; mRNA decay; GW182; PAN2-PAN3; CCR4-NOT; 4E-T; eIF4E2; GIGYF2
Abstrakt:
Současný model na mechanismus translační represe zprostředkované pomocí miRNA upřednostňuje model, kde k jejímu ustanovení dochází během iniciačního kroku translace. miRNA funguje jako naváděcí molekula, která směřuje miRISC (miRNA-induced silencing complex) k cílové mRNA. Aby byla mRNA translačně reprimována nebo byla indukována její degradace, je zapotřebí navázání dalších proteinů, např.: proteinu GW182, deadenylačních komplexů PAN2-PAN3 a CCR4- NOT, „decapping“ enzymu či eIF4E-vazebných proteinů. Společnou souhrou těchto bílkovin nebo jejich posupným a koordinovaným navázáním na cílovou mRNA dochází k ustanovení translační represe. Zatím bylo navrženo několik jejích mechanismů: odstranění proteinu PABP z mRNA zprostředkované proteinem GW182; translační represe ustanovená nezávisle na proteinu GW182; miRNA-zprostředkované odstranění nebo navázání helikáz eIF4A1 či eIF4A2; translační represe navozená deadenylázami CAF1 a CCR4 a rekrutování translačních represorů jako jsou proteiny 4E-T, eIF4E2 a GIGYF2. Ve této práci shrnuji nejnovější informace o translační represi s cílem najít sjednocující prvky v jejích jednotlivých navržených mechanismech.
Abstract v angličtině:
Recent models of miRNA-mediated translational repression favor initiation as the phase of translation, where the repression is primarily evoked. miRNA-induced silencing complex utilizes miRNA as a guide molecule to find its target mRNA. To inhibit mRNA translation and induce its decay, many other proteins are then recruited, e.g. GW182 protein, PAN2-PAN3 a CCR4-NOT deadenylation complexes, decapping enzyme and eIF4E-binding proteins. miRNA-mediated translational repression is then established by either their concerted action or their consecutive and coordinated binding to target mRNA. To date, several mechanisms have been described: GW182- mediated PABP displacement; GW182-independent translational repression; miRNA-mediated eIF4A1 dissociation or eIF4A2 recruitment; translational repression mediated by deadenylases CAF1 and CCR4; and 4E-T, eIF4E2, GIGYF2 translational repressor proteins recruitment. Here, I provide up-to-the-minute summarization of these mechanisms with the aim to extract any universality from them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Kučerová 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Kučerová 255 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Kučerová 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Beznosková, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Holá, Ph.D. 152 kB