velikost textu

Slang ve školním prostředí– porovnání ZŠ a SŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slang ve školním prostředí– porovnání ZŠ a SŠ
Název v angličtině:
Slang in the school environment – comparing elementary school and secondary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Dusilová
Vedoucí:
PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Id práce:
189917
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Slang, žáci, studenti, jazyk, gymnázium, základní škola, školní prostředí, slovotvorba.
Klíčová slova v angličtině:
Slang, pupils, students, language, grammar school, elementary school, school environment, word-formation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Dusilová 18.48 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radka Holanová, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 156 kB