text size

Přínos terapie s robotickou rukavicí Gloreha u pacientů s centrální hemiparézou horní končetiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Přínos terapie s robotickou rukavicí Gloreha u pacientů s centrální hemiparézou horní končetiny
Titile (in english):
The benefit of therapy with Gloreha glove at patients with central hemiparetic limb
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Martin Koscielniak
Supervisor:
Mgr. Kristýna Hoidekrová
Opponent:
Ing. Adéla Slámová
Thesis Id:
189877
Faculty:
First Faculty of Medicine (1.LF)
Department:
Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00640)
Study programm:
Specializations in Health Service (B5345)
Study branch:
Physiotherapy (FYZIO)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
17/06/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Gloreha, robotické systémy, cévní mozková příhoda, fyzioterapie
Keywords:
Gloreha, robotic system, stroke, physiotherapy
Abstract (in czech):
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Martin Koscielniak Vedoucí práce: PhDr. Kristýna Hoidekrová Oponent práce: Název bakalářské práce: Přínos terapie s robotickou rukavicí Gloreha u pacientů s centrální hemiparézou horní končetiny Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce pojednává o využití robotického systému Gloreha v rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě s hemiparézou horní končetiny. Práce je teoreticko- praktická. V teoretické části je popsána kineziologie horní končetiny, problematika cévní mozkové příhody a využití robotického systému Gloreha v rehabilitaci. Praktická část je vytvořena pomocí kazuistik čtyř pacientů s diagnózou cévní mozkové příhody ve věku od 18 do 59 let. Každý pacient absolvoval deset terapií v průběhu dvou týdnů. Kazuistiky obsahují vstupní a výstupní kineziologické vyšetření. Cílem práce je zhodnotit terapeutický přínos robotické rukavice Gloreha. Pro posouzení efektu bylo využito hodnocení míry spasticity podle MAS (Modifikovaná Ashworthova škála). Motoricity index k posouzení síly paretické horní končetiny a goniometrické měření aktivní hybnosti. U tří ze čtyř pacientů došlo k pozitivnímu ovlivnění spasticity podle stupnice MAS alespoň v jednom ze sledovaných segmentů, ke zlepšení aktivní hybnosti v metakarpofalnageálních kloubech ruky a ke zlepšení aktivní hybnosti celé horní končetiny. V Motoricity indexu došlo ke zlepšení síly horní končetiny u třech ze čtyř pacientů. Klíčová slova: Gloreha, robotické systémy, cévní mozková příhoda, fyzioterapie
Abstract:
Title: The benefits of therapy wiht Gloreha glove at patient with central hemiparetic limb Abstract: The bachelor thesis deals with the usage of Gloreha robotic system in the process of rehabilitation of patients who experienced stroke with hemiparesis of the upper limb. The work is both theoretical and practical. In the theoretical part is described the kinesiology of the upper limb, the problem of stroke and the usage of the robotic systems of Gloreha in the process of rehabilitation. The practical part is based on case studies of four patients with a diagnosis of stroke in the age between 18 to 59 years. Each proband underwent ten therapies over two weeks. The case reports include entry and departure kinesiological examinations. The aim of the work is to evaluate the therapeutic benefits of the Gloreha. To assess the effect was used the MAS spasticity rate, the Motor Index and the active range of motion. Three out of four patients noticed an improvement in their spasticity level according to MAS scale in at least one of the observed segments and also an improvement in the active range of motion in the metacarpofalnagial joints of the hand or an improvement in the active motility of the hemiparetic upper limb. In Motoricity index has been improved the strength of the upper limb in three out of four patients. Key words: Gloreha, robotic system, stroke, physiotherapy
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Martin Koscielniak 1.87 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Martin Koscielniak 909 kB
Download Abstract in czech Bc. Martin Koscielniak 202 kB
Download Abstract in english Bc. Martin Koscielniak 182 kB
Download Supervisor's review Mgr. Kristýna Hoidekrová 3.77 MB
Download Opponent's review Ing. Adéla Slámová 2.85 MB
Download Defence's report Yvona Angerová 749 kB